Vejprojekt, Ring 4 / Klausdalsbrovej 2017-11-27T11:05:51+00:00

Project Description

Vejprojekt, Ring 4 / Klausdalsbrovej

I samarbejde med Vejdirektoratet og ingeniørfirmaet Grontmij er TECHNOpor blevet valgt som leverandør af letfyld til krydsombygning af det stærkt trafikerede kryds Ring 4 / Klausdalsbrovej i Ballerup. Der etableres ekstra svingspor for sydlig og nordlig trafik på Ring 4, samt 2 ligeud-spor på Nordbuen og Klausdalsbrovej.

Cykelstien lang Ring 4 optimeres og denne cykelsti bliver fremover en del af hovedstadsområdets net af supercykelstier.

Til dette spændende projekt leveres ca. 1000 m³ glasskumgranulat der skal indbygges oven på den sætningsgivende mosebund der er på stedet. Aarsleff A/S er entreprenør på opgaven, der skal løfte kapaciteten for denne stærkt belastede vejstrækning.

Neal McMullan fra vejdirektoratet udtaler: “Vi fandt en løsning på et problem der ville sætte os et år tilbage i tidsplanen, løsningen med Durapor var nem at udføre og har nu ligget i 1,5 år. Ingeniørfirmaet Sweco har løbende foretaget målinger på opbygningen og alle parter er meget tilfredse med løsningen.

Det var en stor fordel at finde en løsning på et svært problem som gytje. Durapor har kvaliteterne til at løse disse udfordrende problemer, hvor konventionelle løsninger er meget dyrere og langt mere tidskrævende.

Materialets brugervenlighed og nemme håndtering opvejer langt en lidt højere materialepris”.

“VetroKom overtog d. 1. januar 2016 aktiviteterne i TECHNOpor Danmark, som dengang var navnet på glasskumgranulatet, der blev leveret fra Tyskland på Svensk licens. I juni 2016 begyndte VetroKom i stedet at importere produktet direkte fra Sverige. Samtidig blev navnet ændret til Durapor. #byggeri #nemt #cradletocradle #vuggetilvugge #cirkulærøkonomi #Durapor #byggekvalitet”