Studstrupværket 2017-11-07T11:22:43+00:00

Project Description

Studstrupværket

 

Studstrupværket, der levere el til hele landet og fjernvarme til omkring 225.000 Aarhusianere blev bygget i tresserne. Det var en tid, hvor hovedparten af Danmarks elforsyning kom fra få store kraftvarmeværker, der overvejende fyrede med kul.

Siden har meget ændret sig. Energisystemet skal være grønt og i dag får vi hovedparten af vores strøm fra vindmøller og solceller.

Den overståede ombygning gør Studstrupværket til et af de største biomassefyrede kraftværker i verden. Fremover forventer Studstrupværket at producere fjernvarme, baseret på biomasse, til omkring 106.000 Aahusianske hjem, samt grøn strøm til omkring 230.000 husstandes årlige forbrug.

Vetrokom har leveret celleglasplader, til en del af ombygningen.