Overformynderiet facadesøjler 2017-05-23T01:33:10+00:00

Project Description

Overformynderiet facadesøjler

I forbindelse med den omfattende renovering af den smukke, bevaringsværdige ejendom der i mange år har huset det statslige Overformynderi, udskiftes de karakteristiske betonsøjler på facaden.

I disse nye betonsøjler er indlagt specialskårede lister af celleglas. Denne opgave stiller store krav til både arkitekt, producent af betonsøjler og celleglasleverandør. Tolerancerne i de mange forskellige lister af celleglas er ganske små, og har været en spændende og lærerig udfordring der er løst til de involverede parters store tilfredshed.